en_US
en
on
Mobile View
Desktop View
 
Ekonomi
3598

Cumhuriyet'in ilk yıllarından 1980'li yıllara kadar ülke ekonomisin gözbebeği olan Adana , Türkiye ekonomisinde tekrar önemli bir yer edinebilmek amacıyla tarımdan sanayiye, turizmden ticarete tüm alanlarda atılımlar gerçekleştirmektedir.

Adana, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sanayileşen bölgelerinden biri olması, köklü bir sanayileşme geleneği ve sermaye birikimi yaratması sebebiyle Türkiye ekonomisi için önemli bir ildir. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devrolunan tarım ekonomisinin ayağa kalkmasında ve sanayileşmeye doğru atılan ilk cesur adımlarda Adana’nın izi vardır. Türkiye ekonomisinin büyümesi için gerekli olan sermaye birikimini oluşturmuş ve bunun tüm ülke çapında yatırımlara dönüşmesinde ön ayak olmuştur.

1980’lerde meydana gelen ekonomik ve sosyal değişim hareketleri, 1990’lı yıllarda çıkan Irak Savaşı ve ekonomik krizler Adana’nın ülke çapında sahip olduğu ağırlığı azaltmıştır. 1990’lı yılların sonlarından itibaren Organize Sanayi Bölgesinin devreye girmesi üretimde kalite artışı ve sektörel çeşitliliğin arttırılması ile Adana, 1980 öncesindeki ivmeyi yakalamayı hedeflemektedir.

Adana'da Ticaret

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ulucami ve Seyhan nehri kıyılarında kurulan pazar yerlerinde haftanın bazı günlerinde köylü vatandaşın getirdiği ürünler pazarlanmakta iken bugün bunun yerini Avrupa standartlarına uygun, çok uluslu büyük satış merkezleri ile hal ve pazar yerleri almıştır. Yüzyıllardır doğuyu batı arasında bulunan önemli ticaret yollarının üzerinde olması Adana'nın bir ticaret merkezi olmasını sağlamıştır.

Adana'da Sanayi Üretimi


Adana'nın üretimde ön sıralarda yer almasının en önemli nedenlerinden biri yatırım ikliminin çok müsait olmasıdır. İkinci önemli neden ise Adana'nın tarım üretiminde kullanılan sanayi ve gıda ürünlerindeki diğer yatırımlar için hammaddenin kaynağında bulunmasıdır. Üretimde hızlanmanın diğer bir nedeni hem yatırım hem de ihracaat için çok çeşitli imkanın ve altyapının ilde bulunmasıdır.

Türkiye'nin gıda deposu: Adana

Asırlardır bölgede yaşayan birçok medeniyetin gıda ihtiyacını karşılayan verimli Çukurova toprakları, tarımda oldukça geniş bir üretim çeşitliliğine sahiptir. Bölgede tahıl, endüstri bitkileri, sebzeler ve turunçgillerin yanı sıra organik tarım da son dönemde oldukça ciddi bir geklişme göstermiştir.


Adana'da Hayvancılık

Tarımın ile beraber hayvancılık da coğrafi koşulların imkan vermesiye Adana ekonomisine ülke ekonomisinin ortalamasının üstünde katkı sağlamaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yanı sıra Akdeniz'e kıyısı bulunan Adana'nın ilçeleri Yumurtalık ve Karataş'ta deniz mahsülleri üretimi önemli bir yer tutmaktadır.


Adana'da Madencilik

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de hammadde kaynaklan yöreler arasında eşit olarak dağılmamıştır. Adana ili Türkiye içinde madencilik açısından ilk öncelikli iller arasına giremese de, metalik ve endüstri madenleri bakımından önemli bir potansiyele sahiptir.